معرفی تیپ های شخصیتی MBTI


 همه ما به دليل شناخت ناقص و محدود از خودمون معمولاً در انتخاب رشته ي تحصيلي ،در انتخاب شغل ، در عشق و ازدواج و در حقيقت در تمام مواردي که انسان مي خواهد درباره ي موضوعي مهم در ارتباط با آينده اش دست به انتخاب بزنه   وتصميم گیری داشته باشه ،دچار اشکال مي شویم ! روانشناسان حرفه اي به کرات با مردماني مواجه مي شوند که انتخاب نامناسبی در امور زندگیشون داشتند و به دنبالش مسیر درست را گم کردن .عجیب  این که افرادي که از خارج به موضوع نگاه مي کنند ،اشتباه بودن انتخاب برای آنها کاملاً واضح و آشکار است ،اما اين اشتباه همواره به علت داشتن تصوير از خود ،يعني قصور شخص در اينکه خود را به درستي بشناسد ، تکرار شده است .

بنیاد فرهنگ زندگی مفتخر است ابزار قدرتمند دیگری جهت شناخت توانایی های خود و دیگران در اختیار شما دوستان قرار دهد.

نام و معرفی مختصری از 16 تیپ شخصیتی در جدول ذیل:

تیپ

نام

اشاره خیلی مختصرنقاط قوت و ضعف بالقوه هر تیپ

INTJ

درونگرای شهودی متفکر قضاوتی

مستقل- خلاق - منتقد

ISTJ

درون گرای حسی متفکر قضاوتی

منظم - وفادار- بدبین

ISFJ

درونگرای  حسی احساسی قضاوتی

محطاط- فروتن - نگران

ESTP

برونگرای حسی متفکر ادراکی

پر انرژی- مستقل - بی نظم

ESFP

برونگرای حسی احساسی ادراکی

اجتماعی- پر شور و هیجان - غیر قابل پیش بینی

INFJ

درونگرای شهودی احساسی قضاوتی

کمال گرا- صبور - تایید طلب

ENTP

برونگرای شهودی متفکر ادراکی

خلاق - پرتلاش- تنوع طلب

INFP

درونگرای شهودی احساسی ادراکی

آرام - ملاحظه کار - متوقع

ISTP

درونگرای حسی متفکر ادراکی

کنجکاو  -  اهل ریسک - کم تحمل

INTP

درونگرای شهودی متفکر ادراکی

مستقل - دقیق - خودبین

ESTJ

برونگرای حسی متفکر قضاوتی

متعهد - صادق - کم تحمل

ENTJ

برونگرای شهودی متفکر قضاوتی

مسئولیت پذیر- دور اندیش - سلطه جو

ISFP

درونگرای حسی احساسی ادراکی

صمیمی- سخاوتمند- عدم قاطعیت

ENFP

برونگرای شهودی احساسی ادراکی

خلاق - خوشبین - بی نظم

ESFJ

برونگرای حسی احساسی قضاوتی

خون گرم - سنتی- سلطه جو

ENFJ

برونگرای شهودی احساسی قضاوتی

پرتلاش- خوشبین- عجول

پس از بررسی و شناخت ابعاد شخصیتیمان به یاد داشته باشیم  :

 " برونگرا" به معنی  پرحرف  یا پر سرو صدا  نیست.

"درونگرا " به معنی خجالتی و یا افسرده نیست

"احساسی " به معنی هیجانی و احساساتی  نیست .

"قضاوتی "به معنای موشکاف نیست .

"ادراکی " به معنای بی خیال  نیست .

سوالی که ممکن است  در ذهن شما ایجاد بشود این است که آیا امکان دارد فردی هم درونگرا باشد هم برونگرا ؟

جواب منفی است . اما باید توجه داشت که مثلا همانطور که ما میتوانیم گاهی بنابر ضرورت(صدمه وارد شدن به دست مرجح) با اینکه راست دست هستیم ، از دست چپ خود برای چند لحظه استفاده کنیم ، درباره ابعاد متفاوت شخصیتی خود هم گاهی بعد غیر مرجح را استفاده میکنیم.

فرض کنید دانشجویی درونگرا برای بخشی از نمره پایان ترم خود باید سمیناری را در کلاس ارائه دهد ، پس او ناگزیر است بخش برونگرای خود را برای مدت زمانی کوتاه زندگی کند و تا جایی که میتواند آنرا بروز دهد . این مسئله در مورد سایر ابعاد روان هم صدق می کند .

از ترکیب 4 بعد روان، 16 تیپ شخصیتی متفاوت بوجود می آید و یونگ معتقد است  اگر 16 تیپ شخصیتی ، ابعاد 4گانه روان خود را متعادل زندگی کنند ، از لحاظ روانی سلامت ، سازگار و موفق دیده میشوند . البته علاقه ، استعداد و توانایی هر کدام از 16 تیپ شخصیتی با دیگری متفاوت است .

در  کارگاه شخصیت شناسی 4 بعدی درمی یابید : هدایتگر شخصیت شما در زندگی، کدام بخش از روان شماست ؟

منطقی - احساسی

ترجیح  منطقی - احساسی نشان دهنده شیوه ای است که ما ترجیح می دهیم تا تصمیم گیری کنیم .منطقی ها به سبک منطقی وعینی تصمیم گیری می کنند در حالی که احساسی ها به شیوه ی فردی و ارزش محور تصمیم گیری می کنند.جمعیت کلی آمریکا به صورت 50/50 میان رجحان احساسی -منطقی تقسیم می شوند ولی جالب این است که66% تمام زنان احساسی هستند . این یکی از ترجیحات نظریه تیپ شناسی  است که تفاوت جنسی قابل توجهی دارد. منطقی ها تمایل به تحلیل تصمیمات دارند، در حالی که احساسی ها همدلی می کنند.

قضاوتی - ادراکی

دو مقوله قضاوت - ادراک منعکس کننده جهت گیری فرد نسبت به جهان بیرون می باشد .

تیپ قضاوتی به کامل کردن کارها و تمامیت علاقمند است  .آن ها ترجیح می دهند تا زندگی با برنامه و سازمان یافته را هدایت کنند و داشته باشند و تصمیم گیری را دوست دارند . در مقابل ، فردی با رجحان ادراکی ، بیشتر زندگی انعطاف پذیرو بی برنامه را ترجیح می دهند و دوست دارند همواره حق انتخاب داشته باشند وکارها را آزادنه انتخاب کنند.

تصور کنید دو فرد ، یکی با رجحان قضاوتی و دیگری با رجحان ادراکی ، برای شام بیرون بروند، فرد قضاوتی از فرد ادارکی می خواهد تا رستورانی اتنخاب کند و فرد ادارکی 10 گزینه را پیشنهاد می کند ،فرد قضاوتی فقط می خواهد یک تصمیم بگیرد،در حالی که فرد ادراکی می خواهد تمام  گزینه ها رابررسی کند. قضاوتی ها در تمام عرصه های زندگی ، مخصوصاً در محیط کار علاقمندند کارها را کامل انجام دهند و از خط زدن کارهای کامل شده برروی تقویم هایشان لذت می برند . ادراکی ها تمایل دارند خودرا بانگرش منتظر ماندن (باید صبر کرد و دید ) ودیدن (اینکه چه اتفاقی می افتد ) سازگار کنند واطلاعات جدید را جمع آوری کنند تا اینکه از آن ها استنتاج ونتیجه گیری کنند.ادراکی ها کنجکاو هستند و از اطلاعات جدید استقبال می کنند، آنها ممکن است پروژه های زیادی را شروع کنند وهیچ یک را به اتمام نرسانند...

 

کاربردهای دوره

شناسایی علایق و اولویت ها

کشف توانمندی های خود و در نهایت اثربخش شدن

تصمیم گیری قاطع

 انتخاب مناسب

 دستیابی به احساس رضایت

بهبود روابط بین فردی  

در کارگاه شخصیت شناسی 4 بعدی تستی اجرا می شود که امروزه راهنمای  میلیون ها نفر در سراسر دنیا در مسایل مهم زندگی  همچون همسر گزینی ، تربیت موثر فرزندان ، تجارت ، شغل یابی و رضایت بیشتر از شغل فعلی و ... بوده است  که بر اساس مطالعات مایرز و بریجز و کارل گوستاو یونگ طراحی شده است .

همه ما به دليل شناخت ناقص و محدود از خودمون معمولاً در انتخاب رشته ي تحصيلي ،در انتخاب شغل ، در عشق و ازدواج و در حقيقت در تمام مواردي که انسان مي خواهد درباره ي موضوعي مهم در ارتباط با آينده اش دست به انتخاب بزنه   وتصميم گیری داشته باشه ،دچار اشکال مي شویم ! روانشناسان حرفه اي به کرات با مردماني مواجه مي شوند که انتخاب نامناسبی در امور زندگیشون داشتند و به دنبالش مسیر درست را گم کردن .عجیب  این که افرادي که از خارج به موضوع نگاه مي کنند ،اشتباه بودن انتخاب برای آنها کاملاً واضح و آشکار است، اما اين اشتباه همواره به علت داشتن تصوير از خود ،يعني قصور شخص در اينکه خود را به درستي بشناسد ، تکرار شده است .

 ***

تاریخچه MBTI

مطالعه تفاوت های انسان تاریخچه ای طولانی هم در شرق و هم در غرب دارد.متخصصین سنخ شناسی روش خاصی برای طبقه بندی کردن شخصیت ها طبق رهنمودهای ویژه دارند.

سوالی که شاید به ذهن همه ما بیاید ! آیا با این طبقه بندی ها تیپ شناسان سعی نمی کنند افراد را در داخل جعبه کنند با یک برچسب خاص !؟

خیر ، سنخ شناسی صرفأ یک راهنمای سودمند است و به هیچ عنوان سعی در قرار دادن افراد در داخل جعبه ندارد. این تصور که مردم را میتوان به تیپ ها و دسته های مختلفی از افرا د تقسیم کرد به زمان بقراط (400 سال قبل از میلاد)برمیگردد. بعدها جالینوس (حدود سال 150 میلادی )به نظریه های او شاخ و برگ داد. در آن دوران این اعتقاد وجود داشت که افراد را میتوان به چهارگروه صفراوی(تحریک پذیر) سوداوی(افسرده) دموی (خوشبین) بلغمی (آرام) تقسیم کرد.این فرض وجود داشت که تیپ شخصیتی فرد، بازتابی از غلبه یکی از چهار خلط بدنی - مایعاتی در بدن که تصور می رفت برای حیات جنبه بنیادی دارد- میباشد(یزدان پناه،1384).

از زمان سقراط به بعد تیپ شناسیهای دیگری پدید آمد که دست کم یکی از آنها ماهیتی روانشناختی دارد تا زیست شناختی .

به عنوان مثال یونگ معتقد بود که مردم در یکی از دو دسته درونگرا و برونگرا جای میگیرند یا اریک فروم که 5 طرح شخصیتی را ارائه میدهد: 1پذیرا 2بهره کش 3 سوداگر 4 محتکر 5 سازنده .

آیزنک نیز شخصیت ها را بر اساس 4مزاج تقسیم بندی می کند و برای هریک خصوصیاتی در نظر گرفته :صفراوی (فعال،خوشبین، تغیرپذیر و مهاجم، بی قرار،حساس)، مالیخولیایی(کج خلق،اضطرابی، انعطاف پذیر، متین وموقر،بدبین،محتاط،غیراجتماعی)، دموی(اجتماعی،معاشرتی،پرحرف،حساس،سازگار،سرزنده،بی پرواو...)، بلغمی(غیر فعال ،دقیق، متفکر، صلح طلب،قابل اعتمادو...).

مکاتب مختلفی درباره سنخ شناسی وجود دارد و از این خط فکری برخی از متفکرین بسیار مهم پیروی کرده اند .مطمئنأ سنخ شناسی یونگ میتواند به یک بازی اتاق نشیمن کاهش یابد اما گر آن به طریقی که یونگ آن را درک کرد ، فهمیده شود . یک ابزار قوی و انعطاف پذیر برای بررسی نه تنها روابطمان با افراد دیگر بلکه برای روان خودمان و اینکه آنها چگونه رشد میکنند می باشد. حتی میتوانیم بگوییم سنخ شناسی یونگ ، اگر تمام عمق آن دیده شود مساوی با کل روانشناسی یونگ است که میتواند ما را به آنچه که یونگ فردیت نامید برساند .

 

و اما یونگ ، کاترین بریگز و دخترش ایزابل بریگز مایرز...

  مفهوم سنخ روانی موجودیتش را مدیون یونگ و دو زن امریکایی به اسامی کاترین بریگز و دخترش ایزابل بریگز مایرز است .در حالیکه یونگ کشفیات خود را میکرد ، کاترین بریگز که مدت ها تحت تاثیر تفاوت ها و شباهتهای شخصیت های انسان ها بود ، نظام ویژه ای برای تعیین تیپ شخصیتی اشخاص تدبیر کرد . مایرز و بریگز با توجه به اهتمام نظری یونگ کارشان را شروع کردند و بعد با بسط دادن آن ، امکان استفاده علمی از آن را میسر ساختند . آنها پس از بررسی مفصل به این نتیجه رسیدند که چهار ترجیح شخصیتی و 16 سنخ روانی وجود دارد (پاول تایگرو باربارا بارون تایگ).

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ساعت 1:25  توسط   | 

"Jungian Learning Styles سبک های یادگیری یونگ"

 


 گردآوری ، تحقيق  و تنظیم : مهندس ماندانا آقا کشميري

 

 ◄ سبک‌های یادگیری یونگ

 

 

هر دانش‌آموز یا دانشجوئی سبک یادگیری خاص خودش را دارد. این سبک‌ها بر میزان یادگیری ما، تحت شرایط خاص، اثر گذارند. برخی از دانش‌آموزان یا دانشجویان از طریق گوش کردن به مطالب، بهتر آن‌ها را فرا می‌گیرند در حالی که برخی دیگر از طریق خواندن. نظریه‌های مختلفی درباره سبک‌های یادگیری ارائه شده است که به توصیف روش‌های ترجیحی دانش‌آموزان یا دانشجویان برای یادگیری می‌پردازند.

یکی از نظریه‌های مربوط به سبک یادگیری بر پایه کارهای کارل یونگ، روان‌شناس تحلیلی است. یونگ نظریه سنخ‌های روانی را برای رده‌بندی افراد بر حسب الگوهای شخصیتی متفاوت ارائه کرده است. نظریه یونگ بر روی چهار کارکرد روانی تمرکز دارد:

 

- برون‌گرایی در مقابل درون‌گرایی

- منطق در مقابل شهود

- تفکر در مقابل احساس

- قضاوت در مقابل ادراک

 

این نظریه بعداً به ایجاد شاخص نوع شخصیت مایرز-بریگز انجامید.

نظریه یونگ علاوه بر ارزیابی شخصیت، برای ارزیابی توصیف و سبک‌های مختلف یادگیری نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. با وجودی که هر بعد نشان دهنده یک جنبه خاص از یک سبک یادگیری است امّا به خاطر داشته باشید که سبک یادگیری خود شما ممکن است ترکیبی از این ابعاد باشد. مثلاً ممکن است سبک یادگیری شما شامل عناصری از سبک‌های یادگیری برون‌گرا، احساسی، شهودی و ادراکی باشد. در زیر به توصیف مختصر این ابعاد می‌پردازیم:

 

سبک یادگیری برون‌گرا چیست؟

این بعد نشانگر این است که یادگیرنده چگونه با دنیای خارج تعامل برقرار می‌کند. یادگیرنده‌های برون‌گرا از ایده گرفتن از دیگران لذت می‌برند. آن‌ها کار اجتماعی و گروهی را ترجیح می‌دهند. اگر شما از درس دادن به دیگران، مشارکت در کار گروهی و یادگیری از طریق تجربه کردن خوشتان می‌آید، احتمالاً جزء این دسته هستید.

 

تعداد یادگیرنده‌های برون‌گرا

تقریباً 60٪ یادگیرنده‌ها، یادگیرنده‌های برون‌گرا هستند.

 

مشخصات یادگیرنده‌های برون‌گرا

- یادگیری از طریق تجربه مستقیم

- لذت بردن از کار گروهی

- ایده گرفتن از منابع خارجی

- اشتیاق به رهبری، مشارکت و ابراز عقیده

 

سبک‌ یادگیری درون‌گرا چیست؟

با وجودی که یادگیرنده‌های درون‌گرا نیز آدم‌های اجتماعی هستند امّا ترجیح می‌دهند مسائل را خودشان حل کنند. یادگیرنده‌های درون‌گرا از منابع درونی خودشان ایده می‌گیرند. آن‌ها ترجیح می‌دهند قبل از آزمودن یک مهارت جدید درباره آن فکر کنند. اگر شما از مطالعه تنها، کار فردی و ایده‌های انتزاعی خوشتان می‌آید احتمالاً جزء این دسته هستید.

 

تعداد یادگیرنده‌های درون‌گرا

تقریباً 40٪ یادگیرنده‌ها، یادگیرنده‌های درون‌گرا هستند.

 

مشخصات یادگیرنده‌های درون‌گرا

- کار تنهایی را ترجیح می‌دهند.

- از کارهای ساکت و بدون سر و صدا لذت می‌برند.

- معمولاً از منابع درونی خودشان ایده می‌گیرند.

- گوش دادن و تماشا کردن را ترجیح می‌دهند.

 

سبک‌ یادگیری منطقی چیست؟

یادگیرنده‌های منطقی بر روی جنبه‌های محیط فیزیکی تمرکز می‌کنند. یونگ این افراد را کسانی که علاقه‌مند به دنیای خارج هستند توصیف می‌کند. آن‌ها واقع‌بین و عملی هستند و ترجیح می‌دهند که بر اطلاعات به دست آمده از طریق تجربه تکیه کنند. با وجودی که افرادی با این سبک یادگیری از نظم و ترتیب و کارهای یکنواخت و روال‌مند لذت می‌برند امّا با محیط‌ها و شرایط متغیر نیز به سرعت وفق می‌یابند.

 

تعداد یادگیرنده‌های منطقی

تقریباً 65٪ یادگیرنده‌ها دارای سبک یادگیری منطقی هستند.

 

مشخصات یادگیرنده‌های منطقی

- تمرکز بر حال

- عملی و منطقی

- استفاده از تجربه و عقل سلیم برای حل مسائل

- علاقه‌مند به مشاهده دنیای پیرامون

 

سبک یادگیری شهودی چیست؟

یادگیرنده‌های شهودی بیشتر بر دنیای احتمالات تمرکز می‌کنند. بر خلاف یادگیرنده‌‌های منطقی که به اینجا و اکنون علاقه‌مندند، یادگیرنده‌های شهودی از در نظر گرفتن ایده‌ها، احتمالات و نتایج بالقوه لذت می‌برند. آن‌ها از افکار انتزاعی، رویاپردازی‌های روزانه و خیالپردازی درباره آینده خوششان می‌آید.

 

تعداد یادگیرنده‌های شهودی

تقریباً 35٪ یادگیرنده‌ها، یادگیرنده‌های شهودی هستند.

 

مشخصات یادگیرنده‌های شهودی

- به جای آن که یک کار را یکباره تمام کنند، ترجیح می‌دهند در جلسات کوتاه مدت و در چند مرحله آن را انجام دهند.

- از چالش‌ها، تجربیات و شرایط جدید لذت می‌برند.

- بیشتر تصویر کلّی را در نظر می‌گیرند تا جزئیات.

- از نظریه‌ها و ایده‌های انتزاعی لذت می‌برند.

 

سبک‌ یادگیری متفکرانه چیست؟

افرادی که این سبک یادگیری را دارند بیشتر بر روی ساختار و کارکرد اطلاعات و اشیاء تمرکز می‌کنند. آن‌ها به هنگام تصمیم‌گیری و حل مساله از عقل و منطق استفاده می‌کنند. این نوع یادگیرنده‌ها غالباً بر پایه معیارهای شخصی تصمیم‌گیری می‌کنند.

 

تعداد یادگیرنده‌های متفکر

تقریباً 55٪ مردان و 35٪ زنان دارای سبک یادگیری متفکرانه هستند.

 

مشخصات یادگیرنده‌های متفکر

- علاقه به عقل و منطق.

- تصمیم‌گیری بر اساس احساسات و هیجانات را دوست ندارند.

- تصمیم‌گیری بر پایه دلیل و منطق.

 

سبک یادگیری احساسی چیست؟

کسانی که این سبک یادگیری را دارند اطلاعات را بر اساس احساسات و هیجانات اولیه‌ای که ایجاد می‌کند تنظیم می‌کنند. افرادی که سبک یادگیری احساسی دارند به روابط فردی و هماهنگی اجتماعی علاقه‌مندند. آن‌ها معمولاً بر اساس احساساتشان تصمیم‌گیری می‌کنند و از تعارض خوششان نمی‌آید.

 

تعداد یادگیرنده‌های احساسی

تقریباً 45٪ مردان و 65٪ زنان یادگیرنده‌های احساسی هستند.

 

مشخصات یادگیرنده‌های احساسی

علاقه‌مند به مردم و احساسات آن‌ها.

هماهنگ با احساسات خود و دیگران.

تصمیم‌گیری بر اساس احساسات فوری.

 

سبک یادگیری قضاوتی چیست؟

کسانی که این سبک یادگیری را دارند بسیار قاطع هستند. در برخی موارد، این افراد قبل از آن که تمام اطلاعات مورد نیاز درباره یک وضعیت را به دست آورند تصمیم‌گیری می‌کنند. آن‌ها از نظم و ساختار خوششان می‌آید و به همین دلیل است که فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را به دقت برنامه‌ریزی می‌کنند.

 

تعداد یادگیرنده‌های قضاوتی

تقریباً 45٪ افراد دارای این سبک یادگیری هستند.

 

مشخصات یادگیرنده‌های قضاوتی

- از ابهام و رمز و راز خوششان نمی‌آید.

- تصمیم‌گیری قاطع.

- بسیار سازمان‌یافته و منظم.

- عقاید قوی.

- دنباله‌روی از مقررات و قوانین.

 

سبک یادگیری ادراکی چیست؟

یادگیرنده‌های ادراکی در واکنش به اطلاعات جدید و شرایط متغیر، بی‌مقدمه تصمیم‌گیری می‌کنند. بر خلاف یادگیرنده‌های قضاوتی که تمایلی به تغییر عقیده ندارند، یادگیرنده‌های ادراکی ترجیح می‌دهند گزینه‌هایشان را باز نگاه دارند. آن‌ها معمولاً پروژه‌های زیادی را یکباره شروع می‌کنند (غالباً بدون آن که هیچیک از آن‌ها را به پایان رسانند.)، از زمانبندی دقیق اجتناب می‌کنند و بدون برنامه‌ریزی قبلی پروژه‌ای را در دست می‌گیرند.

 

تعداد یادگیرنده‌های ادراکی

تقریباً 55٪ مردم دارای این سبک یادگیری هستند.

 

مشخصات یادگیرنده‌های ادراکی

- تصمیم گیری بی‌مقدمه.

- تغییر در تصمیمات بر اساس اطلاعات جدید.

- از سازماندهی و نظم خوششان نمی‌آید.

- بسیار انعطاف‌پذیر.

 

 

 

ـ گاهی اوقات در تصمیم گیری دچار مشکل می شوند.

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۰ساعت 11:4  توسط   | 

ابعاد شخصیت


شخصیت

 

 

 

پژوهشگران پنج بعد اساسی برای شخصیت هر انسان در نظر می‌گیرند.

 مدارک و شواهد بسیاری برای درستی این نظریه ظرف ۵۰ سال گذشته ارائه شده است. پژوهش در این زمینه ابتدا توسط فیسک (۱۹۴۹) آغاز شد و سپس از طریق پژوهشگران دیگری چون نورمن (۱۹۶۷)، اسمیت (۱۹۶۷)، گلدبرگ (۱۹۸۱) و مک‌کرا و کاستا (۱۹۸۷) توسعه یافت.
این پنج بعد، رده‌های گسترده خصیصه‌های شخصیت را تشکیل می‌دهند. با وجودی که مقالات بسیار زیادی در تأیید و پشتیبانی از این مدل پنج عامله برای شخصیت وجود دارد، امّا پژوهشگران بر سر نام دقیقی برای این ابعاد، اتفاق نظر ندارند. این پنج رده معمولاً با اسامی زیر عنوان می‌شوند:

۱- برون گرایی
این خصیصه شامل ویژگی‌هایی از قبیل تحریک‌پذیری، مردم آمیزی (میل به برقراری روابط بین فردی)، پرحرفی، اعتماد به نفس و ابراز هیجانات و احساسات به مقدار زیاد، می‌باشد.

۲- خوشایندی (مقبولیت)
این بعد شخصیت شامل ویژگی‌هایی از قبیل اعتماد، نوع دوستی، احترام به خواست‌ها و نیازهای دیگران، مهربانی، محبت و سایر رفتارهای پسندیده اجتماعی می‌باشد.

۳- وظیفه‌شناسی (وجدان)
ویژگی‌های متداول این بعد شخصیت شامل سطح بالای تفکر، به همراه کنترل مناسب واکنش‌ها و نیز رفتارهای هدفمند می‌باشد. کسانی که این بعد از شخصیت‌شان برجسته باشد، اهل سازماندهی و پرداختن به جزئیات کارها هستند.

۴- تهییج‌پذیری
کسانی که این ویژگی در آن‌ها برجسته باشد، از نظر هیجانی بی‌ثبات، مضطرب، دمدمی‌مزاج، خجالتی و افسرده هستند.

۵- آزاداندیشی
این خصیصه شامل ویژگی‌هایی از قبیل تخیل و بینش است و کسانی که این بعد شخصیت در آن‌ها قوی باشد معمولاً دارای علائق متنوعی می‌باشند.

این ابعاد نشانگر زمینه‌های گسترده شخصیت انسان هستند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که خصیصه‌هایی که در یک گروه قرار دارند معمولاً در بسیاری از افراد با همدیگر و به صورت توأم وجود دارند.

برای مثال، افرادی که مردم آمیز هستند و میل زیادی به برقراری روابط بین فردی دارند، معمولاً پرحرف هم هستند. با وجود این، گاهی اوقات هم این ویژگی‌ها با هم وجود ندارند. شخصیت انسان بسیار پیچیده و متنوع است و هر فرد ممکن است رفتارهایی متناسب با چند بعد از ابعاد فوق از خود نشان دهد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰ساعت 20:5  توسط   | 

سبک‌های یادگیری یونگ

 

 

هر دانش‌آموز یا دانشجوئی سبک یادگیری خاص خودش را دارد. این سبک‌ها بر میزان یادگیری ما، تحت شرایط خاص، اثر گذارند. برخی از دانش‌آموزان یا دانشجویان از طریق گوش کردن به مطالب، بهتر آن‌ها را فرا می‌گیرند در حالی که برخی دیگر از طریق خواندن. نظریه‌های مختلفی درباره سبک‌های یادگیری ارائه شده است که به توصیف روش‌های ترجیحی دانش‌آموزان یا دانشجویان برای یادگیری می‌پردازند.
یکی از نظریه‌های مربوط به سبک یادگیری بر پایه کارهای کارل یونگ، روان‌شناس تحلیلی است. یونگ نظریه سنخ‌های روانی را برای رده‌بندی افراد بر حسب الگوهای شخصیتی متفاوت ارائه کرده است. نظریه یونگ بر روی چهار کارکرد روانی تمرکز دارد:

 • برون‌گرایی در مقابل درون‌گرایی
 • منطق در مقابل شهود
 • تفکر در مقابل احساس
 • قضاوت در مقابل ادراک

این نظریه بعداً به ایجاد شاخص نوع شخصیت مایرز-بریگز انجامید.
نظریه یونگ علاوه بر ارزیابی شخصیت، برای ارزیابی توصیف و سبک‌های مختلف یادگیری نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. با وجودی که هر بعد نشان دهنده یک جنبه خاص از یک سبک یادگیری است امّا به خاطر داشته باشید که سبک یادگیری خود شما ممکن است ترکیبی از این ابعاد باشد. مثلاً ممکن است سبک یادگیری شما شامل عناصری از سبک‌های یادگیری برون‌گرا، احساسی، شهودی و ادراکی باشد. در زیر به توصیف مختصر این ابعاد می‌پردازیم.

سبک یادگیری برون‌گرا چیست؟
این بعد نشانگر این است که یادگیرنده چگونه با دنیای خارج تعامل برقرار می‌کند. یادگیرنده‌های برون‌گرا از ایده گرفتن از دیگران لذت می‌برند. آن‌ها کار اجتماعی و گروهی را ترجیح می‌دهند. اگر شما از درس دادن به دیگران، مشارکت در کار گروهی و یادگیری از طریق تجربه کردن خوشتان می‌آید، احتمالاً جزء این دسته هستید.
تعداد یادگیرنده‌های برون‌گرا
تقریباً 60٪ یادگیرنده‌ها، یادگیرنده‌های برون‌گرا هستند.

مشخصات یادگیرنده‌های برون‌گرا

 • یادگیری از طریق تجربه مستقیم
 • لذت بردن از کار گروهی
 • ایده گرفتن از منابع خارجی
 • اشتیاق به رهبری، مشارکت و ابراز عقیده

سبک‌ یادگیری درون‌گرا چیست؟
با وجودی که یادگیرنده‌های درون‌گرا نیز آدم‌های اجتماعی هستند امّا ترجیح می‌دهند مسائل را خودشان حل کنند. یادگیرنده‌های درون‌گرا از منابع درونی خودشان ایده می‌گیرند. آن‌ها ترجیح می‌دهند قبل از آزمودن یک مهارت جدید درباره آن فکر کنند. اگر شما از مطالعه تنها، کار فردی و ایده‌های انتزاعی خوشتان می‌آید احتمالاً جزء این دسته هستید.
تعداد یادگیرنده‌های درون‌گرا
تقریباً 40٪ یادگیرنده‌ها، یادگیرنده‌های درون‌گرا هستند.

مشخصات یادگیرنده‌های درون‌گرا

 • کار تنهایی را ترجیح می‌دهند.
 • از کارهای ساکت و بدون سر و صدا لذت می‌برند.
 • معمولاً از منابع درونی خودشان ایده می‌گیرند.
 • گوش دادن و تماشا کردن را ترجیح می‌دهند.

سبک‌ یادگیری منطقی چیست؟  
یادگیرنده‌های منطقی بر روی جنبه‌های محیط فیزیکی تمرکز می‌کنند. یونگ این افراد را کسانی که علاقه‌مند به دنیای خارج هستند توصیف می‌کند. آن‌ها واقع‌بین و عملی هستند و ترجیح می‌دهند که بر اطلاعات به دست آمده از طریق تجربه تکیه کنند. با وجودی که افرادی با این سبک یادگیری از نظم و ترتیب و کارهای یکنواخت و روال‌مند لذت می‌برند امّا با محیط‌ها و شرایط متغیر نیز به سرعت وفق می‌یابند.
تعداد یادگیرنده‌های منطقی
تقریباً 65٪ یادگیرنده‌ها دارای سبک یادگیری منطقی هستند.

مشخصات یادگیرنده‌های منطقی

 • تمرکز بر حال
 • عملی و منطقی
 • استفاده از تجربه و عقل سلیم برای حل مسائل
 • علاقه‌مند به مشاهده دنیای پیرامون

سبک یادگیری شهودی چیست؟
یادگیرنده‌های شهودی بیشتر بر دنیای احتمالات تمرکز می‌کنند. بر خلاف یادگیرنده‌‌های منطقی که به اینجا و اکنون علاقه‌مندند، یادگیرنده‌های شهودی از در نظر گرفتن ایده‌ها، احتمالات و نتایج بالقوه لذت می‌برند. آن‌ها از افکار انتزاعی، رویاپردازی‌های روزانه و خیالپردازی درباره آینده خوششان می‌آید.
تعداد یادگیرنده‌های شهودی
تقریباً 35٪ یادگیرنده‌ها، یادگیرنده‌های شهودی هستند.

مشخصات یادگیرنده‌های شهودی

 • به جای آن که یک کار را یکباره تمام کنند، ترجیح می‌دهند در جلسات کوتاه مدت و در چند مرحله آن را انجام دهند.
 • از چالش‌ها، تجربیات و شرایط جدید لذت می‌برند.
 • بیشتر تصویر کلّی را در نظر می‌گیرند تا جزئیات.
 • از نظریه‌ها و ایده‌های انتزاعی لذت می‌برند.

سبک‌ یادگیری متفکرانه چیست؟
افرادی که این سبک یادگیری را دارند بیشتر بر روی ساختار و کارکرد اطلاعات و اشیاء تمرکز می‌کنند. آن‌ها به هنگام تصمیم‌گیری و حل مساله از عقل و منطق استفاده می‌کنند. این نوع یادگیرنده‌ها غالباً بر پایه معیارهای شخصی تصمیم‌گیری می‌کنند.
تعداد یادگیرنده‌های متفکر
تقریباً 55٪ مردان و 35٪ زنان دارای سبک یادگیری متفکرانه هستند.

مشخصات یادگیرنده‌های متفکر

 • علاقه به عقل و منطق.
 • تصمیم‌گیری بر اساس احساسات و هیجانات را دوست ندارند.
 • تصمیم‌گیری بر پایه دلیل و منطق.

سبک یادگیری احساسی چیست؟
کسانی که این سبک یادگیری را دارند اطلاعات را بر اساس احساسات و هیجانات اولیه‌ای که ایجاد می‌کند تنظیم می‌کنند. افرادی که سبک یادگیری احساسی دارند به روابط فردی و هماهنگی اجتماعی علاقه‌مندند. آن‌ها معمولاً بر اساس احساساتشان تصمیم‌گیری می‌کنند و از تعارض خوششان نمی‌آید.
تعداد یادگیرنده‌های احساسی
تقریباً 45٪ مردان و 65٪ زنان یادگیرنده‌های احساسی هستند.

مشخصات یادگیرنده‌های احساسی

 • علاقه‌مند به مردم و احساسات آن‌ها.
 • هماهنگ با احساسات خود و دیگران.
 • تصمیم‌گیری بر اساس احساسات فوری.

سبک یادگیری قضاوتی چیست؟
کسانی که این سبک یادگیری را دارند بسیار قاطع هستند. در برخی موارد، این افراد قبل از آن که تمام اطلاعات مورد نیاز درباره یک وضعیت را به دست آورند تصمیم‌گیری می‌کنند. آن‌ها از نظم و ساختار خوششان می‌آید و به همین دلیل است که فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را به دقت برنامه‌ریزی می‌کنند.
تعداد یادگیرنده‌های قضاوتی
تقریباً 45٪ افراد دارای این سبک یادگیری هستند.

مشخصات یادگیرنده‌های قضاوتی

 • از ابهام و رمز و راز خوششان نمی‌آید.
 • تصمیم‌گیری قاطع.
 • بسیار سازمان‌یافته و منظم.
 • عقاید قوی.
 • دنباله‌روی از مقررات و قوانین.

سبک یادگیری ادراکی چیست؟
یادگیرنده‌های ادراکی در واکنش به اطلاعات جدید و شرایط متغیر، بی‌مقدمه تصمیم‌گیری می‌کنند. بر خلاف یادگیرنده‌های قضاوتی که تمایلی به تغییر عقیده ندارند، یادگیرنده‌های ادراکی ترجیح می‌دهند گزینه‌هایشان را باز نگاه دارند. آن‌ها معمولاً پروژه‌های زیادی را یکباره شروع می‌کنند (غالباً بدون آن که هیچیک از آن‌ها را به پایان رسانند.)، از زمانبندی دقیق اجتناب می‌کنند و بدون برنامه‌ریزی قبلی پروژه‌ای را در دست می‌گیرند.
تعداد یادگیرنده‌های ادراکی
تقریباً 55٪ مردم دارای این سبک یادگیری هستند.

مشخصات یادگیرنده‌های ادراکی

 • تصمیم گیری بی‌مقدمه.
 • تغییر در تصمیمات بر اساس اطلاعات جدید.
 • از سازماندهی و نظم خوششان نمی‌آید.
 • بسیار انعطاف‌پذیر.
 • گاهی اوقات در تصمیم‌گیری دچار مشکل می‌شوند.

ترجمه: کلینیک الکترونیکی روان‌یار

منبع

"Jungian Learning Styles", Kendra Van Wagner,
http://psychology.about.com

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم تیر ۱۳۸۹ساعت 20:12  توسط   |